• Harte Skole
  • Stubdrupvej 36, 6000 Kolding
  • 79797840
  • harte-skole@kolding.dk
  • 5798005331353
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Harte Skole ligger i naturskønne omgivelser 4 km vest for Kolding med få minutters gang til sø, skov og Ådal. Skolen er placeret i den gamle del af Harte by lige overfor kirken med  Forsamlingshuset og Harte fritidscenter som nærmeste naboer. 

De solide murstensbygninger, kombineret med et højt rengøringsniveau, gir et godt indeklima.

Vi arbejder for en tydelig pædagogisk retning og sammenhængskraft internt på skolen og i forhold til det omgivende lokalsamfund.

Vores tre grundværdier er Øje for den enkelte, Dialog og Forpligtende fællesskab.

Vi tror på, at forudsætningen for et stort læringsudbytte findes i et trygt læringsmiljø og en høj trivsel for den enkelte elev. Vores ønske er at give eleverne livsduelige kompetencer.

Idrætsskolen for alle

Vi har et tæt samarbejde med Harte G&IF og ”Værestedet”, som er et tilbud efter skole til vores elever.
Som en del af projektet ”Harte i Bevægelse” arbejder vi sammen om, at alle børn på skolen får tilbudt mange forskelligartede fritidsaktiviteter i det skemalagte ”Aktiv Eftermiddag”. 

Forening, Skole og SFO smelter her sammen i et tilbud til alle elever, der har til formål at gøre dem mere aktive og at vække interessen for fritidstilbud i foreningslivet.

Alle elever får tilbudt 2 x 2 lektioner om ugen i ”Aktiv Eftermiddag”, hvoraf den ene er obligatorisk. 

Vi er en mellemstor skole med børn i  0. – 6. klasse og 25 ansatte fordelt på pædagogisk og administrativt personale. Der er også pædagogstuderende og læreruddannede tilkaldevikarer.

Vores SFO er normeret til 80 børn. Gå direkte til SFO her